Terug naar de homepage

Over mantelzorg

'De' werkende mantelzorger bestaat niet en elke mantelzorgsituatie is verschillend:

  • werkende mantelzorgers variëren in leeftijd en geslacht, zijn wel of niet getrouwd, hebben wel of niet kinderen, zorgen voor hun ouder, partner, kind, vriend of buur.
  • ze verschillen in baan, opleiding, het aantal uren dat ze werken, de mate waarin ze invloed hebben op hun werk en waarin ze zelf dingen kunnen regelen en organiseren.
  • ook hun mantelzorgtaken verschillen: bieden van emotionele ondersteuning, begeleiding bij (dokters of ziekenhuis) bezoeken, verrichten van huishoudelijke taken, verzorgen van de administratie of andere regeltaken, persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp.

De mate en de fase van mantelzorg verschilt ook. De één rolt er geleidelijk in en de ander wordt er plots door overvallen. Voor de één heeft het een beperkte invloed op het dagelijks bestaan en voor de ander is de zorgverlening allesbepalend. Doordat er verschillende scenario's zijn, zijn er ook verschillende behoeften aan ondersteuning en oplossingen.