Terug naar de homepage

Voordelen bespreekbaar maken

Als er sprake is van een gezonde arbeidsrelatie, is het aannemelijk dat je jouw zorgtaken met je leidinggevende bespreekt als die een (grote) impact hebben op je werk. Hierdoor ontstaat aandacht en begrip voor je situatie en kan je leidinggevende hulp bieden, indien nodig.

Als jij werk en privé liever gescheiden houdt, kan het zijn dat je leidinggevende je open vragen stelt. Je hoeft deze vragen echter niet te beantwoorden als je dat niet wilt. Maar als je werksituatie duidelijk te lijden heeft onder je privésituatie, ligt dit anders. In dat geval zal je leidinggevende het effect van je zorgtaken op je werk toch bespreekbaar willen maken.

Je kunt in deze situatie nog steeds aangeven dat je niet over privézaken wilt praten. Houd er dan wel rekening mee dat je leidinggevende zal verwachten dat je je problemen zelf oplost. Als je ervoor kiest om je problemen alleen op te lossen, zal je leidinggevende van je willen horen welke acties je gaat ondernemen. Ook zal hij of zij deze afspraken willen vastleggen.

Juist door het wel te vertellen, heeft je leidinggevende en het team vaak meer begrip als je een keer (plotseling) afwezig bent of het even wat minder lekker gaat. Ze snappen je situatie beter en je komt samen sneller en beter tot een oplossing die werkbaar is voor iedereen.

Samen met je leidinggevende kun je zoeken naar maatwerkoplossingen. Collega's kunnen bijvoorbeeld werk (tijdelijk) van je overnemen, meedenken over een oplossing of een luisterend oor bieden.

Je hoeft niet alles expliciet te vertellen, maar je leidinggevende en het team op de hoogte stellen van de hoofdlijnen van jouw zorgtaken, is aan te bevelen.