Terug naar Mijzelf

Medische ondersteuning

Huisarts

Raadpleeg je huisarts als je last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten. Naast de zorg voor de patiënt hebben huisartsen (en hun praktijkondersteuners) steeds meer aandacht voor de mantelzorger. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft dit een positief effect op het welbevinden van de patiënt en kan deze vaker langer thuis blijven wonen.

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen geven informatie over specifieke ziektebeelden, bijvoorbeeld Alzheimer Vereniging Nederland, de Hartstichting etc. Kijk hier voor meer informatie over patiëntenverenigingen.