Terug naar Mijzelf

Zorg delen

Online zijn er verschillende sites die mantelzorgers ondersteunen bij het delen van de zorg:

Sharecare

Op de site van ShareCare vind je een hulpmiddel om via internet familie en vrienden te betrekken bij de zorg voor een zieke. Lees meer op Sharecare.nl


We helpen.nl

Op wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander.

Niet voor mezelf alleen

Nietvoormezelfalleen.nl biedt iedereen die zich actief inzet voor helpende mensen een eigen website. Om elkaar gemakkelijk en praktisch te informeren, zonder drempels en veilig voor iedereen.

Carenzorgt

Carenzorgt.nl is er voor mensen die zorg ontvangen of voor iemand zorgen. De site helpt je zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen.