Terug naar Thuis

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun mantelzorgers. Bij je gemeente kun je terecht voor:

  • ondersteuning in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg
  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die wordt verzorgd
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
  • behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening

Het gaat hier om hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.