Terug naar Thuis

Thema 1: Zorg regelen

Wie niet op eigen kracht deel kan nemen aan het dagelijks leven (onderwijs, werk, vrije tijdsbesteding, functioneren in het gezin), moet in eerste instantie een beroep doen op hulp van de omgeving. Op hulp van mantelzorgers, zoals jij. Vaak is het een naaste die een beroep op je doet, iemand die je dierbaar is.

In dit thema breng je jouw mantelzorgsituatie in kaart: welke zorg is nodig voor degene voor wie jij zorgt en hoe regel je deze zorg?