Terug naar Thuis

Thema 4: Geldzaken

Als mantelzorger kun je te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor je hulpbehoevende naaste, zoals de eigen bijdrage aan de Wmo. Om hierin tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen.

In dit thema komen diverse regelingen aan de orde. Bekijk hier de pagina met alle actuele informatie en regelingen.